V březnu 2017 proběhla 5. vlna PLM monitoru. Výzkum byl zaměřen na připravenost dodavatelů do automobilového průmyslu na koncept 4.0 a úroveň automatizace, digitalizace a robotizace v těchto výrobních podnicích.

Mimo jiné jsme zjistili:

  • Do jaké míry jsou firmy připraveny na koncept Průmyslu 4.0?
  • Které prvky automatizace a digitalizace mají firmy zavedené?
  • Pro jaké činnosti jsou využívána robotizovaná pracoviště?

Pátá vlna: Průmysl 4.0 a robotizace v automobilovém průmyslu (jaro 2017)

Čtvrtá vlna: Jak lépe napojit předvýrobní procesy na výrobu v segmentu elektronika/elektrotechnika (podzim 2016)

Třetí vlna: Řízení obchodních a manažerských procesů v automobilovém průmyslu (jaro 2016)

Druhá vlna:  Řízení předvýrobních procesů v segmentu elektronika / elektrotechnika (podzim 2015)

První vlna:    Řízení předvýrobních procesů v automobilovém průmyslu (jaro 2015)