PLM monitor je výzkumný projekt, který sleduje situaci v oblasti životního cyklu výrobku u výrobních společností v České republice a zjišťuje, jak firmy tuto oblast řeší.

Cílem projektu je sledovat trendy v oblasti PLM řešení a dát výrobním podnikům možnost inspirovat se u podobných firem v jejich oboru, jak řeší problémy v oblasti správy technické dokumentace, projektového či procesního řízení, jaké PLM systémy používají a jak jsou s nimi spokojení.

PLM monitor se opírá o 2 pilíře:

Výzkum PLM monitor

Zjišťuje, jaká je situaci v oblasti PLM ve výrobních podnicích v ČR. Umožňuje srovnání a inspiraci u podobných firem v oboru. Dotazování probíhá 2x ročně a účastní se jej ředitelé technického úseku a ředitelé kvality středně velkých a velkých firem.

Portál plmmonitor.cz

Zde najdete články, výsledky průzkumu a na ně navazující informace a novinky z oblasti PLM.

Na portále budou přibývat informace o tom, jak dnes výrobní podniky řídí své předvýrobní procesy a na jaké problémy naráží.

Zapojte se

Máte otázky z oblasti PLM, na které by vás zajímala odpověď?

Vítáme vaše náměty pro další vlny PLM monitoru.

Napište nám na marketing(at)dytron.cz.