07 Mar

AeroMobil má veškerá data svého létajícího auta na jednom místě

Společnost AeroMobil využívá pro správu dat platformu 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systemes.

Díky platformě 3DEXPERIENCE má společnost AeroMobil veškerá data svého létajícího auta na jednom místě, což jim usnadňuje spolupráci a podporuje certifikaci.

Partnerem společnosti AeroMobil pro implementaci, integraci a technickou podporu CAD a PLM řešení je společnost DYTRON.

Podívejte se na případovou studii.

Aeromobil

08 Nov

Kdy oceníte PLM řešení?

O PLM řešeních se v posledních letech intenzivně diskutuje. Jak ale poznáte, že je PLM přístup pro vaši firmu tím správným řešením, které nejen vyřeší aktuální problémy, ale zároveň vám poskytne strategickou výhodu? Read More

27 Oct

Česko následuje celosvětový trend v oblasti PLM

Podle posledních celosvětových průzkumů roste využívání PLM systémů a očekává se, že  tento trend bude pokračovat dlouhodobě a to nejen v automobilovém průmyslu, ale napříč všemi segmenty trhu.

Z výsledků PLM monitoru z března 2016 je tento trend zřejmý i v Česku. Počet dodavatelů do automobilového průmyslu, kteří využívají komplexní systémový přístup k řízení životního cyklu výrobku, teda PLM systém, oproti minulému roku vzrostl z 23 % na 27 %.

Read More

06 Jun

Osvěta v oblasti PLM řešení je v ČR i na Slovensku podobná, v Česku jsou však PLM systémy běžnější

Poslední vlna PLM monitoru na jaře 2016 byla zaměřená na obchodní a manažerské procesy u dodavatelů do automobilového průmyslu. Na dotazník odpovídali zejména obchodní a projektoví manažeři. Jen necelá třetina těchto pracovníků zná pojem PLM systém či systém pro řízení životního cyklu výrobku. Ostatní se buď s pojmem jen střetli, ale nic bližšího o něm neví, anebo ho neznají vůbec.

Read More

14 Jan

Jak zefektivnit správu technické dokumentace?

Většina dodavatelů do automobilového průmyslu v České republice stále spoléhá na dokumentaci uloženou v klasické adresářové struktuře na lokálních počítačích či firemních serverech.  Čím větší objemy dat jsou však spravovány tímto způsobem, tím větší problémy mohou nastat při každé změně, aktualizaci či schvalování. Vyhledávání platné dokumentace i její změny se tak mohou stát časově náročnými a mohou být zdrojem chyb, stresu a nespokojenosti. Read More

18 Nov

Příliš dlouhé projektové porady? Řešení není nedostupné

Na projektových poradách mohou celé týmy trávit i desítky hodin týdně. Samotné vyhledávání a příprava podkladů na porady bývá časově náročné a ve skutečnosti může být za několik hodin po skončení porady situace ve výrobě úplně jiná. Pokud byste uvítali zkrácení času stráveného na projektových poradách a on-line přístup k aktuálním informacím o projektech v reálném čase, může vám pomoci PLM řešení.

Read More