Česko následuje celosvětový trend v oblasti PLM

Podle posledních celosvětových průzkumů roste využívání PLM systémů a očekává se, že  tento trend bude pokračovat dlouhodobě a to nejen v automobilovém průmyslu, ale napříč všemi segmenty trhu.

Z výsledků PLM monitoru z března 2016 je tento trend zřejmý i v Česku. Počet dodavatelů do automobilového průmyslu, kteří využívají komplexní systémový přístup k řízení životního cyklu výrobku, teda PLM systém, oproti minulému roku vzrostl z 23 % na 27 %.

1.3 PLM ČeskoVyužívání PLM systémů roste i v menších podnicích

Nárůst uživatelů PLM systémů je zřejmý nejen u největších podniků, ale zejména u firem do 250 zaměstnanců. Zatím co v roce 2015 využívali PLM systém jen 4 % podniků s méně než 250 zaměstnanci, tento rok, je to už téměř  3x tolik (11 %). V podnicích s více než 250 zaměstnanci vzrostlo využívání PLM systémů z 20 % na 26 %.1.1 PLM ČeskoRůst je možné očekávat i v budoucnosti

Z výsledků PLM monitoru vyplývá, že růst implementací PLM systémů poroste i v budoucnosti. Mezi firmami, kde pojem PLM systém manažeři znají, jich 25 % uvažuje o tom, že by si PLM systém v budoucnosti pořídili.

1.2 PLM Česko

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni obchodní ředitelé a projektoví manažeři z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2016 a zúčastnilo se ho 114 respondentů z ČR 82 respondentů ze Slovenska.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.