PLM (Product Lifecycle Management) je systémové řešení umožňující efektivně řídit životní cyklus výrobku.

V podstatě všechny výrobní firmy se zabývají řízením životního cyklu výrobku, ale jen málo podniků má zavedeno systémové řešení, které umožňuje životní cyklus výrobku řídit efektivně.

Toto informační řešení, které zahrnuje správu technické a průvodní dokumentace o výrobku v průběhu celé zakázky včetně integrace do konstrukčních CAD nástrojů, kompletní správu kusovníkových struktur, změnové a schvalovací řízení a také umožňuje řídit a ověřovat informace o aktuálním stavu a průběhu projektu. Úkolem PLM je řídit informace ze všech systémů a programů, které jsou generovány v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Přínosy zavedení PLM

Zavedení PLM je strategický krok směrem k zefektivnění činnosti podniku. Většina uživatelů oceňuje především centralizovaný přístup ke všem informacím týkajících se výrobků. Výhody jsou ale velmi konkrétní a dají se prokázat.

Růst obratu a zisku

  • Centralizovaný přístup k veškerým informacím o produktu
  • Zkrácení času na navrhování
  • Rychlejší zavádění nových výrobků
  • Rychlejší řízení změn
  • Rychlejší generování kusovníků

Snížení jednotkových výrobkových nákladů

  • Možnost paralelní spolupráce na zakázce
  • Snížení času stráveného vyhledáváním informací
  • Snížení počtu chyb

Zajímá vás, jak by PLM mohlo efektivně řídit životní cyklus vašich výrobků?

Uvítali byste konzultaci v oblasti PLM?

Kontaktujte nás na sales(at)dytron.cz, nebo telefonicky na +420 736 721 681.