Jak zefektivnit správu technické dokumentace?

Většina dodavatelů do automobilového průmyslu v České republice stále spoléhá na dokumentaci uloženou v klasické adresářové struktuře na lokálních počítačích či firemních serverech.  Čím větší objemy dat jsou však spravovány tímto způsobem, tím větší problémy mohou nastat při každé změně, aktualizaci či schvalování. Vyhledávání platné dokumentace i její změny se tak mohou stát časově náročnými a mohou být zdrojem chyb, stresu a nespokojenosti.

Obrázek_správa technické a průvodní dokumentace

Integrovaný PLM systém může výrazně pomoci

Techničtí ředitelé českých podniků, které dodávají do automobilového průmyslu, v nedávném průzkumu hodnotili, jak jsou spokojení se správou a úplností technické dokumentace a kusovníkových struktur výrobku v jejich firmě. Výzkum ukázal, že v téměř třech čtvrtinách podniků, které spoléhají na klasickou adresářovou strukturu, jsou s tímto způsobem správy technické dokumentace nespokojeni, a řeší problémy různé závažnosti. Naopak, integrovaný PLM systém výrazně pomáhá a více než polovina technických ředitelů ve firmách, které mají PLM systém zavedený, je se správou technické dokumentace zcela spokojena.

Nespokojení manažeři s technickou dokumentací

Jak PLM systém pomáhá při správě technické dokumentace?

Základní struktura dat a informací je rozdělená do výrobních programů, obvykle podle daného výrobce automobilů a souvisejících projektů. Standardní norma, obsahující kompletní strukturu fází a úloh, včetně požadavků na potřebnou dokumentaci se strukturou adresářů, je uložená v předdefinované šabloně. Stejně tak jsou definované jednotlivé procesy zahrnující např. změnové řízení. Projektový vedoucí potom velmi snadno založí nový projekt z existující šablony s možností omezit či upravit rozsah a strukturu projektu podle charakteru zákaznického požadavku, přiřadí potřebné zdroje na základě jejich zkušeností a kapacit, stanovuje termíny jednotlivých milníků a uvolní projekt k realizaci. Na sledování projektu v čase, rozpočtu a kvality mu potom slouží velmi přehledné manažerské rozhraní, kde má k dispozici i data čerpané z jiných systémů, např. přehled materiálových nákladů z ekonomického systému. Vývoj a konstrukce výrobku je vykonávaná ve standardních CAD nástrojích, kdy dodavatelé obvykle pracují v multiCAD prostředí z důvodu odlišných CAD systémů u výrobců automobilů. PLM řešení jsou do těchto standardně používaných CAD systémů plně integrované a umožňují plnou kontrolu a správu CAD dat a jejich verzování. Všechny činnosti ve vývojových fázích podléhají příslušným úlohám APQP procedury. Pomocí 3D vizualizačních nástrojů je možné graficky procházet data a informace v projektu a vykonávat hodnocení stavu vývoje a konstrukce (Technical Design Review).

Enovia

Další významnou integrovanou funkčností je správa kusovníkových struktur výrobku. Je možné definovat kusovníkové položky nejen mechanických dílů, které obvykle vznikají v CAD systému, ale také doplnit strukturu o položky elektronických komponentů apod. Standardní díly je možné organizovat a klasifikovat v knihovnách a opakovaně je používat v různých projektech.

U jednotlivých nakupovaných položek lze sledovat dodavatelské informace, určovat alternativní komponenty, případně určit alternativní dodavatele. Takto připravený kusovník je pomocí integrace přenášený do výrobního informačního systému (ERP). Další důležitou integrovanou funkčností je sledování a reportování složení použitých materiálů jednotlivých komponentů výrobku, které je požadováno výrobci automobilů podle pravidel IMDS (International Material Data System).

Oblast změnových řízení je řešená pomocí předdefinovaných procesů, které postihují proces návrhu změny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnocení tohoto procesu následný příkaz na změnu (ECO / MCO – Engine-Ering / Manufacturing Change Order), který má opět integrační vazbu na zpracování a uvolnění změny do výroby v ERP systému. Uživatelé přistupují a pracují v systému prostřednictvím webového prohlížeče a velmi snadno se orientují v přívětivém a intuitivním uživatelském prostředí webové aplikace, kde jsou všechna data navzájem provázána a přístupná v reálném čase a odpovídající kvalitě. Tato moderní technologie umožňuje jednoduché modifikace chování systému dle zákaznických specifik a výrazně snižuje náklady na administraci. Požadované projektové úkoly jsou uživatelům předkládány a jejich plnění je monitorováno. Zároveň systém vyžaduje vytváření záznamů a dokumentace podle požadavků normy PPAP. Díky těmto vlastnostem toto řešení postavené na PLM systému umožňuje dodavatelům nejen do automobilového průmyslu snadno splnit požadavky auditorů ze stran výrobků a být úspěšnými v získávání a realizaci nových projektů.

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni techničtí ředitelé z náhodně vybraných výrobních firem v segmentu „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum proběhl na jaře 2015 a zúčastnilo se ho 151 respondentů.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.