Kdy oceníte PLM řešení?

O PLM řešeních se v posledních letech intenzivně diskutuje. Jak ale poznáte, že je PLM přístup pro vaši firmu tím správným řešením, které nejen vyřeší aktuální problémy, ale zároveň vám poskytne strategickou výhodu?

Na základě rozsáhlých výzkumů, které jsme v posledních 3 letech realizovali mezi více než 500 výrobními podniky v Česku a na Slovensku, jsme identifikovali 6 situací, kdy je implementace PLM přístupu pro firmu velmi přínosným řešením.

  1. Správa, úplnost a aktuálnost technické dokumentace je problém velkého počtu výrobních firem

Více než polovina výrobních firem stále ukládá technickou a průvodní dokumentaci a kusovníkové struktury k výrobkům do adresářové struktury v počítačích či na serverech a přiznávají, že s rostoucím množstvím projektů je tato oblast stále větším problémem.

Jedním z hlavních přínosů PLM řešení je právě usnadnění správy a úplnosti technické dokumentace a kusovníkových struktur výrobků napříč všemi životními fázemi výrobku. Podniky, které využívají PLM řešení, se tak potýkají s podstatně menšími problémy v této oblasti a říkají, že implementace PLM přístupu jim v tom zásadně pomohla.

 

  1. Proces řízení změn je časově i finančně náročný

Jedním z nejčastějších problémů, na které výrobní podniky naráží, je neefektivita procesu řízení změn, ať už schvalování a řízení změn při vývoji výrobků či zadávání a kontrola požadavků na změny výrobků ze strany zákazníka.

Usnadnění řízení a schvalování změn je významnou přidanou hodnotou PLM přístupu ve firmách a samy podniky, které PLM přístup využívají, jsou s procesy změnového a schvalovacího řízení výrazně spokojenější než firmy, které řídí změny pomocí oběžníků.

 

  1. Sledovat aktuální stav projektu v reálném čase je obtížné

Rostoucí čas strávený na projektových poradách trápí mnoho výrobních firem. Polovina výrobců však neumí najít jiný způsob, jak sledovat aktuální stav a průběh projektu jinak, než v zápisech z porad či telefonickým a e-mailovým dotazováním.

PLM řešení shromažďuje data v jednom softwarovém prostředí, což znamená mnohem jednodušší a rychlejší přístup k datům, a to nejen pro manažery, ale hlavně pro potřeby technických oddělení. V jednotném prostředí, do kterého mají uživatelé přístup, si umí rychle najít potřebné informace o projektu, produktu, popřípadě zodpovědnost a časy plnění jednotlivých úkolů.

 

  1. Komunikace a předávání dokumentace a informací mezi odděleními vázne

Bez jednotného systému pro správu technické a průvodní dokumentace k výrobkům je spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve firmě neefektivní. Konstruktéři nevidí aktuální verze v reálném čase, často pracují na zastaralých výkresech a předávání dat mezi vývojem a výrobou včetně vytváření kusovníkových struktur neprobíhá plynule. PLM přístup toto vše řeší díky propojení veškeré dokumentace a informací v jedné online platformě v reálném čase. Odpadá tak „fyzické“ předávání dokumentace a vše běží plynule bez časových prodlev a chyb vzniklých lidským faktorem.

 

  1. Překračování stanovených rozpočtů a termínů ohrožuje ekonomiku firmy

Dodržování termínů a rozpočtů je nejčastějším problémem, který výrobní firmy řeší. Souvislost se správou technické dokumentace a sledováním aktuálního stavu projektu v reálném čase je zřejmá. V okamžiku, kdy se řeší, zda je technická dokumentace úplná a v aktuálních verzích a kdy se dohledávají veškeré dokumenty v různých adresářích na počítačích, dochází k časovým prodlevám a plýtvání lidskými zdroji. Podobně tomu je při sledování aktuálního stavu projektu – čas strávený na projektových poradách a neustálé telefonáty a e-maily, kterými se zjišťuje, v jakém stavu projekty jsou, je vydáván neefektivně. PLM přístup oba tyto problémy řeší a přináší tak firmám výrazné úspory jak díky dodržování stanovených rozpočtů, tak i ve zvládání termínů.

 

  1. Rychlost uvedení výrobku na trh je klíčová

Zdaleka ne všechny firmy, které vyvíjí nové výrobky, dokáží efektivně využít díly a komponenty, které již využily v minulosti. To prodlužuje vývojovou fázi výrobku a jeho uvedení na trhu a zvyšuje náklady. Řešení je opět součástí PLM přístupu, který optimalizuje opětovné využívání dílů a komponentů při konstrukci nových produktů.

 

 Zajímá vás, jak by PLM mohlo efektivně řídit životní cyklus vašich výrobků?
Uvítali byste konzultaci v oblasti PLM? Kontaktujte nás na sales(at)dytron.cz,
nebo telefonicky na +420 736 721 681.