Lepší spolupráce vývoje a výroby a eliminace chyb jsou hlavními přínosy PLM řešení

Z poslední vlny PLM monitoru, která byla zaměřena na napojení předvýrobních procesů na výrobu v segmentu elektronika/elektrotechnika, vyplynulo, že v podnicích, kde mají zavedené PLM řešení, jsou podstatně spokojenější s předvýrobními procesy.

Nejviditelnější je rozdíl ve spokojenosti se způsobem převodu kusovníku do ERP systému, kdy uživatelé PLM řešení jsou zcela spokojeni v 29 % případů, zatímco neuživatelé pouze v 16 % případů. Značené rozdíly jsou i u řízení změn – tedy rychlosti zapracování změn na výrobku do výroby a flexibilitě ERP systému při plánování změn ve výrobě.

4.1 PLM

Hlavním přínosem zavedení PLM řešení je podle výrobních ředitelů zlepšení spolupráce mezi vývojem a výrobou. Pozitivní dopad zavedení PLM řešení na tuto spolupráci potvrdilo 86 % dotázaných.

Díky PLM řešení podniky také eliminovaly chyby při převodu konstrukčního kusovníku do ERP systému, jsou schopny provést více změn v kratším čase a dokáží rychleji reagovat na změny požadované zákazníky.

4.2 PLM

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni obchodní ředitelé a projektoví manažeři z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2016 a zúčastnilo se ho 114 respondentů z ČR 82 respondentů ze Slovenska.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.