PLM řešení umožní firmám přejít k inteligentní výrobě v Průmyslu 4.0

Téměř třetina dodavatelů do automobilového průmyslu se intenzivně připravuje na koncept Průmysl 4.0 a další téměř třetina dodavatelů se začíná připravovat. Vyplývá to z posledního průzkumu realizovaného v rámci projektu PLM monitor.

Průmysl 4.0 a PLM obr. 3

Potvrzuje se tak, že Průmysl 4.0 není jen módním pojmem, ale reálným konceptem, který firmy musí brát v úvahu, aby zůstaly konkurenceschopné. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, jak PLM řešení umožní firmám přejít k inteligentní výrobě v rámci Průmyslu 4.0.

 

Průmysl 4.0 v českém automobilovém průmyslu

Průmysl 4.0 je spojován se 4. průmyslovou revolucí, kdy se očekává vznik tzv. „chytrých továren“. V těch by bylo možné navzájem propojit všechna zařízení a procesy tak, aby si tato zařízení do jisté míry řídila výrobu sama.

V rámci přechodu k Průmyslu 4.0 má velká část dodavatelů do automobilového průmyslu již zavedenou celou řadu prvků automatizace, digitalizace a robotizace (viz studie Průmysl 4.0 a robotizace v automobilovém průmyslu).

 Průmysl 4.0 a PLM obr. 2

Robotická pracoviště využívají více než dvě třetiny dodavatelů do automobilového průmyslu. 4. průmyslová revoluce je tedy v automobilovém průmyslu v plném proudu a firmy hledají řešení, která jim přechod k inteligentní výrobě co nejvíce usnadní. Nedílnou součástí přechodu k Průmyslu 4.0 je efektivní přístup k řízení životního cyklu výrobku, tedy PLM – Product Lifecycle Management.

 

PLM řešení a jeho využití v ČR

Řízením životního cyklu výrobku se zabývají všechny výrobní firmy. Některé však mají zavedeno systémové informační řešení, které je známo pod zkratkou PLM (Product Lifecycle Management). To umožňuje efektivně řídit a spravovat informace v průběhu celého životního cyklu výrobku –  od shromažďování požadavků od zákazníků, přes vývoj, realizaci a servis až k dalším inovacím, které z celého cyklu vyplývají. PLM řešení v reálném čase propojuje produkty, lidi, procesy, data a aplikace tak, aby všechny předvýrobní, výrobní, prodejní i poprodejní procesy probíhaly plynule a umožnily bezproblémovou týmovou spolupráci nejen mezi interními pracovníky, ale také se zákazníky a dodavateli.

V roce 2016 mělo komplexní PLM řešení zavedeno 22 % dodavatelů do automobilového průmyslu a dalších 5 % mělo zavedenou alespoň jeho část (viz článek Česko následuje celosvětový trend v oblasti PLM). Míra využití PLM řešení neustále roste a předpokládá se, že vzhledem k přechodu k digitální výrobě a „chytrým“ továrnám bude počet podniků, které PLM řešení budou využívat, růst i nadále.

 

Jak PLM řešení podpoří přechod k inteligentní výrobě?

PLM řešení umožňuje přechod k inteligentní výrobě zejména v těchto oblastech:

Digitální modely produktů, výroby, dodavatelského řetězce a služeb a jejich dostupnost v reálném čase a aktuálních verzích

Digitální modely jsou nezbytným předpokladem pro plynulý chod výroby v inteligentní továrně. Vzhledem k narůstajícímu počtu požadavků ze strany zákazníků a počtu změn, které je nutné řídit napříč celým dodavatelským řetězcem, je řízení digitálních modelů a jejich aktuálních verzí velmi náročné. PLM řešení umožňuje přístup k těmto digitálním modelům vždy v aktuální verzi a v reálném čase v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Chytré produkty a jejich efektivní vývoj

Dalším předpokladem inteligentní výroby v rámci Průmyslu 4.0 jsou chytré produkty využívající vlastní software, propojení s Internetem (IoT) a doplňkové služby. Jedním z největších přínosů PLM řešení je právě informační podpora efektivního vývoje chytrých produktů včetně integrovaného softwaru, aplikací, backendových systémů a služeb, společně s potřebným hardwarem.

Chytré továrny a jejich plánování a řízení

Chytré továrny díky využití autonomních a vzájemně propojených kyber-fyzických systémů (CPS) přímo řídí svou výrobu a umožňují tak vysokou flexibilitu a malosériovou výrobu individualizovanou podle neustále se měnících požadavků zákazníků. PLM řešení zastřešuje digitální modelování celého výrobního procesu a vzájemné propojení veškerých informací, čímž poskytuje základy pro plánování chytrých továren a procesů, které v nich probíhají. Propojení PLM řešení s ERP systémy, MES a SCM systémy jsou dalším důležitým krokem pro plynulý provoz chytrých továren.

Chytré služby jako hlavní přidaná hodnota v Průmyslu 4.0

Hlavní přidanou hodnotou v rámci Průmyslu 4.0 budou bezpochyby služby navazující na samotnou výrobu. Chytré produkty umožní vývoj chytrých poprodejních služeb, které budou dávat podnikům příležitost k novým obchodním modelům zvyšujícím zisk, retenci zákazníků a snižujícím náklady na pozáruční servis.

Díky tomu, že PLM řešení zastřešuje nejen předvýrobní a výrobní fáze výroby, ale celý životní cyklus včetně poprodejního období, dává tak podniku informační základnu pro vývoj chytrých služeb. Například data o používání produktů a jejich analýza umožní plánování preventivní údržby, optimalizaci logistiky náhradních dílů a záručního servisu. Software chytrých produktů bude možné aktualizovat a přidávat k němu další funkcionality v rámci dodatečných služeb. Poruchy a chyby bude možné řešit vzdáleným přístupem a aktualizacemi.

A vzájemné propojení dat o používání produktů a jejich údržbě v celém PLM systému umožní další vývoj a inovace produktů a služeb. PLM řešení celý proces zefektivňuje a dává podniku časový i výkonnostní náskok před konkurencí.

Průmysl 4.0 není revolucí, ale nutnou evolucí, a PLM řešení je její nedílnou součástí

Průmysl 4.0 je vizí do budoucna. Neprobíhá skokově, ale malými krůčky a postupnými změnami nutí (nejen) výrobní firmy měnit svůj přístup a postoj k samotné podstatě výroby. Úspěch je nutně spojený s inovativním myšlením a proaktivním přístupem ke změnám, včetně změn spojených s přechodem k inteligentní výrobě. PLM řešení firmám tento přechod může velmi usnadnit.

V tomto článku jsme čerpali z následujících zdrojů:

https://www.plmmonitor.cz/cesko-nasleduje-plm-trend/

http://www.plmportal.org/en/ntt-data-plm-as-enabler-for-industry-4-0.html

https://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/plm-systemy-pro-rizeni-zivotniho-cyklu-vyrobku.htm

http://www.hannovermesse.de/en/news/product-lifecycle-management-in-industry-4.0.xhtml

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

http://www.technickytydenik.cz/rubriky/ict/idea-prumyslu-4-0-vstupuje-s-pomoci-informacnich-technologii-do-textilni-vyroby_32011.html

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni obchodní ředitelé a projektoví manažeři z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2016 a zúčastnilo se ho 114 respondentů z ČR 82 respondentů ze Slovenska.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.