PLM systémy pomáhají podnikům získávat zajímavější a větší zakázky

I když PLM systémy podnikům pomáhají především při řízení inovací, předvýrobních procesů a při správě technické dokumentace, jejich přínos je velký i z obchodního hlediska.

Sami obchodní ředitelé podniků, které mají implementované PLM řešení, potvrzují, že díky tomuto systémovému přístupu získali zakázky větších objemů. Souvisí to samozřejmě se schopností podniku prokázat dodavatelskou kvalitu a obstát při zákaznických auditech. Podniky se zavedeným PLM řešením se také snadněji dostanou k zajímavějším zákazníkům či zajímavějším zakázkám. Potvrzuje to víc než polovina jejich obchodních ředitelů a projektových manažerů.

3.1 PLM

Firmy, které mají PLM systém implementovaný, se shodují na tom, že se jim toto řešení vyplácí. Jen minimum respondentů považuje PLM řešení za finančně nevýhodné. 28 % respondentů uvedlo, že nedokáží na tuto otázku odpovědět – že je to věcí vedení firmy.

3.2 PLM

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni obchodní ředitelé a projektoví manažeři z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2016 a zúčastnilo se ho 114 respondentů z ČR 82 respondentů ze Slovenska.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.