Osvěta v oblasti PLM řešení je v ČR i na Slovensku podobná, v Česku jsou však PLM systémy běžnější

Poslední vlna PLM monitoru na jaře 2016 byla zaměřená na obchodní a manažerské procesy u dodavatelů do automobilového průmyslu. Na dotazník odpovídali zejména obchodní a projektoví manažeři. Jen necelá třetina těchto pracovníků zná pojem PLM systém či systém pro řízení životního cyklu výrobku. Ostatní se buď s pojmem jen střetli, ale nic bližšího o něm neví, anebo ho neznají vůbec.

2.1 PLM

V Česku jsou PLM systémy využívány častěji

Využívání PLM systémů u dodavatelů do automobilového průmyslu roste jak v ČR, tak na Slovensku. Avšak na Slovensku  PLM systémy v současnosti (jaro 2016) využívá cca 17 % dodavatelů do automotive, v Česku je to už víc než čtvrtina těchto podniků.

2.2 PLM

 

PLM systém bude v budoucnosti nutností pro úspěch

Vzhledem k vysokému konkurenčnímu prostředí na trhu dodavatelů do automobilového průmyslu je možné očekávat růst implementací PLM systémů i v budoucnosti. O tom, že PLM systém bude do budoucna nutností pro úspěch, je přesvědčeno 80 % současných uživatelů tohoto řešení v Česku a víc než polovina na Slovensku. Dalších 13 %, resp. 31 % to považuje za pravděpodobné.

2.3 PLM

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni obchodní ředitelé a projektoví manažeři z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2016 a zúčastnilo se ho 114 respondentů z ČR 82 respondentů ze Slovenska.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.