Příliš dlouhé projektové porady? Řešení není nedostupné

Na projektových poradách mohou celé týmy trávit i desítky hodin týdně. Samotné vyhledávání a příprava podkladů na porady bývá časově náročné a ve skutečnosti může být za několik hodin po skončení porady situace ve výrobě úplně jiná. Pokud byste uvítali zkrácení času stráveného na projektových poradách a on-line přístup k aktuálním informacím o projektech v reálném čase, může vám pomoci PLM řešení.

Průzkum ukázal, že příliš dlouhé projektové porady trápí mnoho firem

V nedávno realizovaném průzkumu mezi dodavateli do automobilového průmyslu se techničtí ředitelé českých firem vyjadřovali k tomu, jak jsou spokojeni s přístupem k aktuálním informacím o projektech a s vyhledáváním platné dokumentace. Hodnotili také přiměřenost času stráveného na projektových poradách. Výsledky nejsou překvapivé a určitě potvrzují zkušenosti mnohých manažerů. S časem stráveným na projektových poradách je nespokojeno 43% manažerů firem, které nevyužívají PLM řešení. Vidíme však, že v podnicích, které mají zavedené PLM řešení, je nespokojenost podstatně nižší – výhrady mělo pouze 22% manažerů. Podobné výsledky byly zjištěny i v oblasti přístupu k aktuálním informacím o projektu a vyhledáváním platné dokumentace – spokojenost podniků, které využívají PLM řešení, je výrazně vyšší.

Obrázek_dlouhé porady 4

Proč PLM řešení pomáhá zkracovat čas strávený na poradách?

PLM řešení shromažďuje data v jednom softwarovém prostředí, což znamená mnohem jednodušší  a rychlejší přístup k datům, a to nejen pro manažery, ale hlavně pro potřeby technických oddělení. V jednotném prostředí, do kterého mají uživatelé přístup, si umí rychle najít potřebné informace o projektu, produktu, popřípadě zodpovědnost a časy plnění jednotlivých úkolů. Díky tomu může dojít k zefektivnění času až o cca 30%. Jednoduché grafické provedení umožňuje uživateli reagovat mnohem rychleji, efektivněji a hlavně je vždy dostatečně informovaný v reálném čase. Technické nebo manažerské porady získávají větší přehlednost v datech, a tím se zkracuje jejich čas a taky se zkracuje rozhodovací čas nad projektem až o cca 40%.

PLM  řešení umožňuje kromě zkrácení času na poradách hlavně sledovat celý informační tok související s produktem, projektem, výrobou atd. Správný dodavatel PLM řešení přistupuje k zákazníkovi individuálně a přizpůsobuje se jeho potřebám a požadavkům. Nedochází tedy k náročné obsluze, a tím se také samotný uživatel dostává
v krátkém čase do jemu známého prostředí.

O projektu

Projekt PLM monitor realizuje společnost DYTRON s.r.o., strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, který se specializuje na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni techničtí ředitelé z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ v ČR s obratem nad 150 mil. Kč. Průzkum byl realizován na jaře 2015 a zúčastnilo se jej 151 respondentů.

Koncepci projektu a průzkum pro společnost DYTRON s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.