Osvěta v oblasti řízení životního cyklu výrobku je potřebná v ČR i na Slovensku

V posledních letech se mezi výrobci a dodavateli v automobilovém průmyslu stále častěji mluví o komplexním přístupu k řízení výrobku, tzv. Product Lifecycle Management systému (tedy systému pro řízení celého životního cyklu výrobku). Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podniky, které mají implementovaný PLM systém, dokáží nejen efektivněji řídit předvýrobní procesy, ale jsou v tržním prostředí více konkurenceschopné, dokáží rychleji reagovat na požadavky svých stávajících i potenciálních zákazníků a díky tomu jsou jejich obchodní výsledky lepší ve srovnání s konkurencí.

V ČR a na Slovensku se proto rozběhl projekt PLM monitor, jehož cílem je sledovat reálný stav v oblasti řízení životního cyklu výrobku, kontinuálně sledovat vývoj v této oblasti a zejména poskytnout výrobním podnikům inspiraci a podporu při přechodu na moderní způsoby řízení předvýrobních procesů. Průzkum, který proběhl v letošním roce v ČR a na Slovensku, zjistil řadu podobností i rozdílů a ukázal směr, kterým by se podniky (nejen) v automobilovém průmyslu na cestě k vyšší konkurenceschopnosti mohly vydat.

PLM systém je pro řadu výrobců v automotive zatím neznámým pojmem

V Česku i na Slovensku se většina podniků v segmentu automotive s pojmem PLM systém buď vůbec nesetkala, anebo setkala, ale nic bližšího o tomto přístupu neví. Průzkum ukázal, že na Slovensku je osvěta v oblasti systémů pro řízení životního cyklu výrobku vyšší, podniků, které PLM systém využívají, je však na Slovensku relativně méně.

Znalost PLM

Cca polovina podniků řídí předvýrobní procesy „historicky“

Ačkoliv nabídka softwaru pro řízení různých procesů je dnes nepřeberná, řada podniků dosud zachovává historicky zavedený způsob řízení – technickou a průvodní dokumentaci o výrobcích ukládají klasicky v adresářové struktuře, změnové a schvalovací řízení řeší pomocí oběžníků a informace o aktuálním stavu projektů si předávají na projektových poradách. Situace je velmi podobná v Česku i na Slovensku.

Správa předvýrobních procesů

Slovenské podniky jsou častěji nespokojené s řízením předvýrobních procesů

Technických ředitelů jsme se ptali, jak jsou spokojeni s různými předvýrobními procesy v jejich podniku. Nejvíce podniků v ČR i na Slovensku řeší problémy v oblasti řízení projektů vč. sledování termínů, kontroly rozpočtů a úplnosti dokumentace. Na Slovensku je však podniků, které řeší středně závažné či velké problémy v této oblasti podstatně více než v ČR – 28 % oproti 18 %. Slovenští manažeři si také relativně často stěžovali na příliš dlouhé projektové porady a problémy s předáváním technické dokumentace mezi odděleními. Průzkum ukázal, že problémy zaznamenávají výrazně častěji podniky, které řídí předvýrobní procesy „historicky“ zavedeným způsobem (viz výše). A naopak, podniky se zavedeným PLM systémem jsou v oblasti předvýrobních procesů spokojenější.

Závažné problémy

PLM řešení by jiným podnikům v oboru doporučila naprostá většina uživatelů

Průzkum ukázal, že podniky, které mají implementovaný PLM systém, dokáží lépe řídit projekty a zvládají lépe procesy změnového a schvalovacího řízení. PLM systém pomáhá také při správě technické dokumentace a jejím předávání, zkracuje čas strávený na projektových poradách a v neposlední řadě pomáhá podnikům dosahovat lepších výsledků při zákaznických auditech.

Naprostá většina podniků, které mají PLM systém zavedený, by jej doporučila i jiným firmám v oboru.

Doporučení

O projektu

Projekt PLM monitor realizují společnosti DYTRON s.r.o. a DYTRON Slovakia s.r.o., strategičtí partneři pro oblast průmyslového softwaru, kteří se specializují na 3D a PLM řešení. V rámci průzkumu byli osloveni techničtí ředitelé z náhodně vybraných výrobních firem v sektoru „dodavatelé do automobilového průmyslu“ ČR a SR s obratem nad 150 mil. Kč, resp. 3,5 mil. €. Průzkum byl realizován na jaře a v létě 2015 a zúčastnilo se jej 151 respondentů v ČR a 92 respondentů v SR.

Koncepci projektu a průzkum pro společnosti DYTRON s.r.o. a DYTRON Slovakia s.r.o. realizovala B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.