Společnost Tyco využívá pro správu dat aplikaci ENOVIA od Dassault Systèmes

ENOVIA zjednodušuje proces PLM, snižuje náklady na výrobu a zvyšuje kvalitu provedení

Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. využívá k administraci firemních dat a procesů nejnovější verzi aplikace ENOVIA. Toto 3D PLM řešení implementovala společnost Dytron s.r.o. ENOVIA funguje na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systèmes.

Nové řešení nahradilo původní autonomní systémy pro správu dat, změnová řízení a ukládání dokumentace. Firma tímto krokem navázala na své oddělení výroby, které má s aplikací ENOVIA už pětiletou velmi dobrou zkušenost. Zavedení jediného systému namísto několika propojených vedlo k podstatnému zrychlení práce v celé organizaci a snížení nákladů.

Implementace aplikace ENOVIA byla složitější především kvůli předchozímu využití několika autonomních systémů pro jednotlivé úkony. Pro plynulý přechod na nový systém musel být pro každou změnu vytvořen speciální balíček dat. V současné době Tyco v systému ENOVIA udržuje své kompletní výrobní portfolio včetně vývojových fází výrobků připravovaných oddělením pro výzkum a vývoj. Creo a Altium Designer data i procesní dokumenty, které jsou specifické pro výrobní linku, budou do systému zahrnuty v další fázi.

Nově zavedená aplikace ENOVIA dokázala podstatně zjednodušit celý proces PLM. Především díky komplexnímu sloučení informací o položce včetně jejího kusovníku, výkresu, specifikací, objednacích kódů, některých externích informací, jako je množství nebo cena, a všech probíhajících změn a nejasností. Zároveň lze systém plně přizpůsobit zákaznickým požadavkům. Tím výrazně přispívá k rychlejšímu uvedení zcela nového, nebo inovovaného výrobku na trh s nižšími náklady a vyšší kvalitou provedení.

„Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechny data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit,“ řekl Marcel Murár, manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.